U bent hier

Flitszwemmen

Snel en leuk leren zwemmen!

Methode:
Flitszwemmen is de nieuwste zwemles methode van ZwemCentrum Kollum, waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. 
Wij lessen in kleine groepen van 7, maximaal 8 kinderen. De kinderen komen dan 2 keer in de week één uur zwemmen. Wij proberen zo veel rekening te houden met het denk- en belevingspatroon van uw kind. Daarom zal u bij het gedeelte van het watervrij maken van de kinderen de zwemlessen veel speelse lesmethodes terug zien. Plezier tijdens de zwemles is heel belangrijk! Later zullen deze methodes minder speels worden en wordt er meer naar het diploma toe gewerkt.

Communicatie:
Een belangrijk onderdeel van de Flitslessen is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Wachtlijst:
Net als bij het reguliere zwemonderwijs hanteren we geen wachtlijst bij het Flitszwemmen. Na een intake en gesprek kan uw kind zo snel mogelijk starten met de zwemlessen. 

 

Tarieven

Flitspakket A

Flitspakket A 1
Betalin in 1 keer

  • 1x € 650,-

Flitspakket A 2
Betaling in 6 keer

  • 6x € 110,-

Flitspakket ABC

Flitspakket ABC 1
Betalin in 1 keer

  • 1x € 750,-

Flitspakket ABC 2
Betaling in 7 keer

  • 7x € 110,-

Extra informatie

Flitslessen vanaf 5 jaar.

Het ZwemCentrum adviseert dat kinderen vanaf 5 jarige leeftijd beginnen met de Flitszwemles. Kinderen die jonger zijn adviseren wij te starten in het regulire zwemonderwijs. ZwemCentrum Kollum ziet dat knderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken. Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om te leren en te oefenen. Zo leren ze spelenderwijs zichzelf te redden in het water. Dat is wel zo veilig.

Het volgen van de zwemlessen.

Bij zwemCentrum Kollum kunnen ouders vanuit het café mee kijken bij de zwemlessen. Communicatie tussen ouders en zweminstructeur is belangrijk binnen Flitslessen, daarom mogen ouders erop rekenen dat de instructeur contact met hen opneemt als er vragen of problemen zijn. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de lesgever. Dit is alleen zo bij de Flitslessen.

Regelmaat van de zwemlessen.

Voor de Flitslessen organiseert het ZwemCentrum 2 keer in de week een lesmoment van ieder één uur. Zo volgen leermomenten elkaar snel genoeg op om kinderen maximaal te laten profiteren van het herhalingseffect van de zwemles.

Is er slechts één keer per week les, dan is het leereffect van de voorgaande zwemles minder. Wel is dit goed voor jonge kinderen om deze zo niet te veel te belasten. Bij teveel lessen per week leert een kind wel snel de vaardigheden, maar maakt ze niet goed eigen. Dit zorgt voor een onrustige en onstabiele leerweg. Het effect hiervan is dat kinderen die na het behalen van het zwemdiploma langere tijd niet zwemmen, een deel van de vaardigheden weer verliezen.

* Gemiddelde duur.